Title
Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид по обособени позиции, за нуждите на детските градини, домашния социален патронаж и обществената трапезария, финансирани от Община Костенец 2019-01-23 12:19:27
Пазарни консултации за извършване на СМР за обект: „Саниране и подмяна на отоплителната инсталация на административна сграда община Костенец“, УПИ VІ, кв. 90а" 2018-11-30 16:33:38
ОП „Изпълнение на строително монтажни работи по проект: „Реконструкция и благоустрояване на улици в община Костенец“ 2018-07-12 08:09:07
ОП „Упражняване на строителен надзор по време на строителството по проект Реконструкция и благоустрояване на улици в община Костенец“ 2018-07-12 08:03:42
П "Упражняване на авторски надзор при изпълнение на проект „Ремонт и реконструкция на метален мост на ул. „Здравец“ гр. Костенец, с цел организиране движението на МПС и създаване на допълнително пешеходно платно“ 2018-07-04 07:45:18
П "Упражняване на авторски надзор при изпълнение на проект „Реконструкция и благоустрояване на улици в община Костенец“ 2018-07-04 07:43:03
Пазарни консултации за СМР и доставка на оборудване по проект за благоустрояване на ЦГЧ на гр.Костенец, гр.Момин проход и с.Костенец 2018-06-29 20:17:27
Пазарни консултации СМР и доставка на оборудване по проект за ремонт и реконструкция на площадки за игра и отдих в с.Костенец кв.47 и гр.Костенец кв.70 2018-06-29 15:22:45
Пазарни консултации оборудване по проект "Саниране и подмяна на отоплителна инсталация на административна сграда община Костенец" 2018-06-18 17:14:17
ОП „Доставка и монтаж на външни подпрозоречни первази в училища и детски градини в община Костенец“ 2018-06-11 15:15:46

Pages