Title
ОП „Реконструкция и основен ремонт на „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация ЕООД и Медицински център № 1, гр. Костенец“ 2017-07-13 15:39:51
П"Доставка и монтаж на детски съоръжения за игра по три обособени позиции" 2017-06-09 15:56:37
П"Доставка и монтаж на детски съоръжения за игра - 2" 2017-06-08 14:05:19
Local open tender for Supply of firefighting equipment under the project "Joint management of risks in the region - Niska Banja and Kostenets", Project No CB007.1.31.217, Publication reference CB007.1.31.217-PP2-02/Su 2017-05-26 08:36:19
П"Доставка и монтаж на детски съоръжения за игра" 2017-05-19 15:27:29
ОП "Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, хигиенно-санитарни и почистващи препарати, по обособени позиции, за нуждите на детските градини, домашния социален патронаж и обществената трапезария, финансирани от Община Костенец" 2017-03-31 13:25:58
Пазарни консултации мост на ул. Здравец 2017-03-20 16:43:44
ОП „Подмяна на съществуващата водопроводна мрежа на територията на община Костенец” по три обособени позиции“ 2017-03-06 15:36:25
ОП "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологична линия за производство на пелети с капацитет 1 т/час” 2017-03-02 11:44:19
Уведомление за събиране на оферти 2 2017-02-23 21:39:08

Pages