Title
ОП "Изработване на технически проект и упражняване на авторски надзор за обект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в Община Костенец" 2016-04-13 12:23:07
ПП „Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги, извършени в процеса на подготовка на проект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в Община Костенец" 2016-04-13 12:18:53
ОП „Поддържане /превантивно, текущо и аварийно-възстановителни работи при аварийни ситуации/, основен ремонт/рехабилитация/, реконструкция и ново строителство на улици и тротоари в населените места и общински пътища на територията на община Костенец" 2016-03-29 13:05:13
ОП "Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: „Ремонт покрив ОУ „Христо Смирненски" гр. Момин проход" 2016-03-16 13:24:34
ОП "Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: „Ремонт покрив, ремонт под и саниране детско отделение за предучилищна възраст на ОДЗ „Звънче" гр. Костенец" 2016-03-16 13:22:23
ОП "Подмяна на съществуващата водопроводна мрежа на територията на община Костенец" 2016-03-16 13:19:20
ОП „Избор на изпълнител за доставка на втора употреба товарен автомобил /самосвал/ за нуждите на Община Костенец" 2016-02-26 08:06:15
ОП "Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, хигиенно-санитарни и почистващи препарати, по обособени позиции, за нуждите на детските градини, домашния социален патронаж и обществената трапезария, финансирани от Община Костенец" 2016-02-22 15:27:53
ОП „Реконструкция на вътрешен и транзитен водопроводи и реконструкция и изграждане на канализация по ул. „Цар Самуил" – Вили Костенец" 2016-02-08 14:24:47
ОП "Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор за проект: "Реконструкция и подмяна на главен довеждащ водопровод от водохващане „Чавча" и „Крайна" до напорен резервоар висока и ниска зона гр.Костенец" 2016-02-02 13:24:06

Pages