Решения на общински съвет

Свали файл
Решения по Протокол №9/27.05.2021 г. от Заседание на Общински съвет-Костенец RECHENIA_9_2021.pdf
Решения по Протокол №8/29.04.2021 г. от Заседание на Общински съвет-Костенец RECHENIA_8_2021.pdf
Решения по Протокол №7/14.04.2021 г. от Заседание на Общински съвет-Костенец RECHENIA_7_2021.pdf
Решения по Протокол №6/25.03.2021 г. от Заседание на Общински съвет-Костенец RECHENIA_6_2021.pdf
Решения по Протокол №5/12.03.2021 г. от Заседание на Общински съвет-Костенец RECHENIA_5_2021.pdf
Решения по Протокол №4/22.02.2021 г. от Заседание на Общински съвет-Костенец RECHENIA_4_2021.pdf
Решения по Протокол №3/28.01.2021 г. от Заседание на Общински съвет-Костенец RECHENIA_3_2021.pdf
Решения по Протокол №2/21.01.2021 г. от Заседание на Общински съвет-Костенец RECHENIA_2_2021.pdf
Решения по Протокол №1/14.01.2021 г. от Заседание на Общински съвет-Костенец RECHENIA_1_2021.pdf
Решения по Протокол №14/17.12.2020 г. от Заседание на Общински съвет-Костенец RECHENIA_14_2020.pdf

Pages