Решения на общински съвет

Свали файл
Решение №137 по Протокол №29/21.12.2018г. относно отмяна на Решение №129 от Протокол №26 от 22.11.2018г. на ОбС-Костенец RESHENIE_137_2018.docx
Решение №136 по Протокол №29/21.12.2018г. относно отмяна на Решение №121 от Протокол №26 от 22.11.2018г. на ОбС-Костенец RESHENIE_136_2018.docx
Решение №135 по Протокол №29/21.12.2018г. относно промяна в механизъм за разпределяне на общинската субсидия за читалищата на територията на община Костенец RESHENIE_135_2018.docx
Решение №134 по Протокол №29/21.12.2018г. относно проект за промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци, такси и услуги на територията на община Костенец RESHENIE_134_2018.docx
Решение №133 по Протокол №28/14-18.12.2018г. Гласуване чрез подписка RESHENIE_133_2018.doc
Решение №132 по Протокол №27/29.11.2018г. от заседание на Общински съвет-Костенец RESHENIE_132_2018.docx
Решение №131 по Протокол №27/29.11.2018г. от заседание на Общински съвет-Костенец относно отпускане на еднократни помощи RESHENIE_131_2018.docx
Решение №130 по Протокол №27/29.11.2018г. от заседание на Общински съвет-Костенец относно отпускане на персонална пенсия RESHENIE_130_2018.docx
Решение №129 по Протокол №27/29.11.2018г. от заседание на Общински съвет-Костенец RESHENIE_129_2018.docx
Решение №128 по Протокол №27/29.11.2018г. от заседание на Общински съвет-Костенец относно изменение на Решение №52 от Протокол №8/14.02.2018г. RESHENIE_128_2018.docx

Pages