Решения на общински съвет

Свали файл
Решение №77 по Протокол №12 от 28 юни 2018г. относно отпускане на еднократни помощи RESHENIE_77_2018.docx
Решение №76 по Протокол 12 от 28 юни 2018г. относно приемане на Годишен финансов отчет на "Еледжик-Стил" ЕАД /в ликвидация/ RESHENIE_76_2018.docx
Решение №75 по Протокол 12 от 28 юни 2018г. RESHENIE_75_2018.docx
Решение №74 по Протокол 12 от 28 юни 2018г. RESHENIE_74_2018.docx
Решение №73 по Протокол 12 от 28 юни 2018г. относно даване на съгласие, като собственик за изменение на ПУП-ИПУР между о.т. 12- о.т. 13 и изменение на ПУП-ИПРУ по регулационния план на гр.Момин проход RESHENIE_73_2018.docx
Решение №72 по Протокол 12 от 28 юни 2018г. относно даване на съгласие, като собственик за изменение на ПУП-ИПУР и ПУП-ИПРЗ на УПИ XI-116 и УПИ X в кв.13 по регулационния план на с.Подгорие RESHENIE_72_2018.docx
Решение №71 по Протокол №12 от 28 юни 2018г. относно уреждане на сметки по регулация за образуване на УПИ III-58 и УПИ IV-58 в кв.15 по плана на с.Подгорие RESHENIE_71_2018.docx
Решение №70 по Протокол 12 от 28 юни 2018г. относно промяна в структурата на ОП"БКС" гр.Костенец RESHENIE_70_2018.docx
Решение №69 по Протокол 12 от 28 юни 2018г. относно промяна в Наредбата за отглеждане на животни на територията на община Костенец RESHENIE_69_2018.docx
Решение №68 по Протокол 12 от 28 юни 2018г. относно промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Костенец, Постоянните комисии и взаимодействието му с Общинската администрация RESHENIE_68_2018.docx

Pages