Решения на общински съвет

Свали файл
Решение №29 по Протокол 5 от 28 март 2018г. относно годишен счетоводен отчет за 2017г. на "Медицински център I-Костенец" ЕООД RESHENIE_29_2018.docx
Решение №28 по Протокол 5 от 28 март 2018г. относно Годишен счетоводен отчет за 2017г. на "СБР-НК"ЕООД RESHENIE_28_2018.docx
Решение №27 по Протокол 5 от 28 март 2018г. относно промяна в Програмата за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост в община Костенец през 2018 година RESHENIE_27_2018.docx
Решение №26 по Протокол 5 от 28 март 2018г. относно промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Костенец, Постоянните комисии и взаимодействието му с Общинската администрация RESHENIE_26_2018.docx
Решение №25 по Протокол 5 от 28 март 2018г. относно Доклад на Междинна оценка на Общинския план за развитие на община Костенец (2014-2020г.) RESHENIE_25_2018.docx
Решения по Протокол 4 RESHENIA_4_2018-1.doc
Решения по Протокол 3 RESHENIA_3_2018-2.doc
Решения по Протокол 2 REYENIA_2_2018.doc
Решения по Протокол 1 REYENIA_1_2018.doc
Решения по Протокол 29 RESHENIA_29_2017.doc

Pages