решения на общински съвет

Свали файл
Решение №53 по Протокол 8 от 14 май 2018г. гласуване чрез подписка на Общински съвет – Костенец RESHENIE_53_2018.docx
Решение №52 по Протокол 8 от 14 май 2018г. гласуване чрез подписка на Общински съвет – Костенец RESHENIE_52_2018.docx
Решение №51 по Протокол 7 от 26 април 2018г. относно отпускане на еднократни помощи RESHENIE_51_2018.docx
Решение №50 по Протокол 7 от 26 април 2018г. относно приемане на образци на документи по ЗПКОНПИ RESHENIE_50_2018.docx
Решение №49 по Протокол 7 от 26 април 2018г. относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на община Костенец RESHENIE_49_2018.docx
Решение №48 по Протокол 7 от 26 април 2018г. относно промяна в структурата на ОП"ОГЗГФ" RESHENIE_48_2018.docx
Решение №47 по Протокол 7 от 26 април 2018г. относно даване на съгласие, като собственик на ПУП- изменение на улична регулация на УПИ XVII-18 в кв.5, с.Очуша, мах.Шехтова RESHENIE_47_2018.docx
Решение №46 по Протокол 7 от 26 април 2018г. относно даване на съгласие, като собственик за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план- изменение на УПИ V в Момин проход RESHENIE_46_2018.docx
Решение №45 по Протокол 7 от 26 април 2018г. относно отпускане на финансови средства на ЛРД с.Костенец за закупуване на дървен материал RESHENIE_45_2018.docx
Решение №44 по Протокол 7 от 26 април 2018г. относно отпускане на финансови средства на ТД"Равни чал" с.Костенец за закупуването на дървен материал RESHENIE_44_2018.docx

Pages