решения на общински съвет

Свали файл
Решение №43 по Протокол 7 от 26 април 2018г. относно назначаване на одитор за заверка на годишния счетоводен отчет на "Еледжик-Стил" ЕАД RESHENIE_43_2018.docx
Решение №42 по Протокол 7 от 26 април 2018г. относно приемане на докладите на читалищата на територията на община Костенец RESHENIE_42_2018.docx
Решение №41 по Протокол 7 от 26 април 2018г. относно промяна в Наредба за управление на общинските пътища в община Костенец RESHENIE_41_2018.docx
Решение №40 по Протокол 7 от 26 април 2018г. относно промяна в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Костенец през 2018г. RESHENIE_40_2018.docx
Решение №39 по Протокол 7 от 26 април 2018г. относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 година RESHENIE_39_2018.docx
Решение №38 по Протокол 7 от 26 април 2018г. относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Костенец RESHENIE_38_2018.docx
Решения по Протокол 6 RESHENIA_6_2018.doc
Решение №37 по Протокол 5 от 28 март 2018г. относно отпускане на еднократни помощи RESHENIE_37_2018.docx
Решение №36 по Протокол 5 от 28 март 2018г. относно даване на съгласие, като собственик на поземлен имот с идентификатор № 38916.10.220 RESHENIE_36_2018.docx
Решение №35 по Протокол 5 от 28 март 2018г. относно изменение и допълнение на решение № 63/ 26.04.2012г. RESHENIE_35_2018.docx

Pages