Решения на общински съвет

Свали файл
Решение №122 по Протокол №27/29.11.2018г. от заседание на Общински съвет-Костенец относно приемане на план-програма за преминаване към полудневна организация на учебния ден, преди обяд в СУ"Св.Климент Охридски"гр.Костенец RESHENIE_122_2018.docx
Решение №121 по Протокол №26/22.11.2018г. от гласуване чрез подписка RESHENIE_121_2018.docx
Решение №120 по Протокол №26/22.11.2018г. от гласуване чрез подписка RESHENIE_120_2018.docx
Решение №119 по Протокол №25/12.11.2018г. от гласуване чрез подписка RESHENIE_119_2018.docx
Решение №118 по Протокол №25/12.11.2018г. от гласуване чрез подписка RESHENIE_118_2018.docx
Решение №117 по Протокол №25/12.11.2018г. от гласуване чрез подписка RESHENIE_117_2018.docx
Решение №116 по Протокол №25/12.11.2018г. от гласуване чрез подписка RESHENIE_116_2018.docx
Решение №115 по Протокол №25/12.11.2018г. от гласуване чрез подписка RESHENIE_115_2018.docx
Решение №114 по Протокол №24/31.10.2018г. от заседание на Общински съвет-Костенец RESHENIE_114_2018.docx
Решение №113 по Протокол №24/31.10.2018г. от заседание на Общински съвет-Костенец RESHENIE_113_2018.docx

Pages