Решения на общински съвет

Свали файл
Решение №5 по Протокол №2/31.01.2019 относно избор на временна комисия за изработване на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Костенец, Постоянните комисии и взаимодействието му с Общинската администрация RESHENIE_5_2019.docx
Решение №4 по Протокол №2/31.01.2019 относно отмяна на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Костенец, Постоянните комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, приет с Решение № 6 по Протокол № 2 от 26.11.2015г. RESHENIE_4_2019.docx
Решение №3 по Протокол №2/31.01.2019 относно Отчет за дейността на Общински съвет – Костенец и Постоянните комисии за периода : месец юли - месец декември 2018г. RESHENIE_3_2019.docx
Решение №2 по Протокол №2/31.01.2019 относно сведение доклад от Комисията, определена с Решение № 109/12.10.2018г. на Общински съвет – Костенец от извършена проверка на дейността на ОП „ОГЗГФ” за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. RESHENIE_2_2019.docx
Решение №1 по Протокол №1/24.01.2019 Гласуване чрез подписка RESHENIE_1_2019.doc
Решение №141 по Протокол №29/21.12.2018г. относно отпускане на персонални пенсии RESHENIE_141_2018.docx
Решение №140 по Протокол №29/21.12.2018г. относно отпускане на еднократни помощи RESHENIE_140_2018.docx
Решение №139 по Протокол №29/21.12.2018г. относно определяне на размера и местоположението на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд за индивидуално ползване RESHENIE_139_2018.docx
Решение №138 по Протокол №29/21.12.2018г. относно изменение на Решение №107 от Протокол №22 от 27.09.2018г. на ОбС-Костенец RESHENIE_138_2018.docx
Решение №137 по Протокол №29/21.12.2018г. относно отмяна на Решение №129 от Протокол №26 от 22.11.2018г. на ОбС-Костенец RESHENIE_137_2018.docx

Pages