Решения на общински съвет

Свали файл
Решение №2 по Протокол №2/31.01.2019 относно сведение доклад от Комисията, определена с Решение № 109/12.10.2018г. на Общински съвет – Костенец от извършена проверка на дейността на ОП „ОГЗГФ” за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. RESHENIE_2_2019.docx
Решение №1 по Протокол №1/24.01.2019 Гласуване чрез подписка RESHENIE_1_2019.doc
Решение №141 по Протокол №29/21.12.2018г. относно отпускане на персонални пенсии RESHENIE_141_2018.docx
Решение №140 по Протокол №29/21.12.2018г. относно отпускане на еднократни помощи RESHENIE_140_2018.docx
Решение №139 по Протокол №29/21.12.2018г. относно определяне на размера и местоположението на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд за индивидуално ползване RESHENIE_139_2018.docx
Решение №138 по Протокол №29/21.12.2018г. относно изменение на Решение №107 от Протокол №22 от 27.09.2018г. на ОбС-Костенец RESHENIE_138_2018.docx
Решение №137 по Протокол №29/21.12.2018г. относно отмяна на Решение №129 от Протокол №26 от 22.11.2018г. на ОбС-Костенец RESHENIE_137_2018.docx
Решение №136 по Протокол №29/21.12.2018г. относно отмяна на Решение №121 от Протокол №26 от 22.11.2018г. на ОбС-Костенец RESHENIE_136_2018.docx
Решение №135 по Протокол №29/21.12.2018г. относно промяна в механизъм за разпределяне на общинската субсидия за читалищата на територията на община Костенец RESHENIE_135_2018.docx
Решение №134 по Протокол №29/21.12.2018г. относно проект за промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци, такси и услуги на територията на община Костенец RESHENIE_134_2018.docx

Pages