Решения на общински съвет

Свали файл
Решение №133 по Протокол №28/14-18.12.2018г. Гласуване чрез подписка RESHENIE_133_2018.doc
Решение №132 по Протокол №27/29.11.2018г. от заседание на Общински съвет-Костенец RESHENIE_132_2018.docx
Решение №131 по Протокол №27/29.11.2018г. от заседание на Общински съвет-Костенец относно отпускане на еднократни помощи RESHENIE_131_2018.docx
Решение №130 по Протокол №27/29.11.2018г. от заседание на Общински съвет-Костенец относно отпускане на персонална пенсия RESHENIE_130_2018.docx
Решение №129 по Протокол №27/29.11.2018г. от заседание на Общински съвет-Костенец RESHENIE_129_2018.docx
Решение №128 по Протокол №27/29.11.2018г. от заседание на Общински съвет-Костенец относно изменение на Решение №52 от Протокол №8/14.02.2018г. RESHENIE_128_2018.docx
Решение №127 по Протокол №27/29.11.2018г. от заседание на Общински съвет-Костенец относно изменение на Решение№113 от Протокол №24/31.08.2018г. RESHENIE_127_2018.docx
Решение №126 по Протокол №27/29.11.2018г. от заседание на Общински съвет-Костенец относно кандидатстване на община Костенец за финансиране на ремонт и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа RESHENIE_126_2018.docx
Решение №125 по Протокол №27/29.11.2018г. от заседание на Общински съвет-Костенец относно кандидатстване на община Костенец по програма RESHENIE_125_2018.docx
Решение №124 по Протокол №27/29.11.2018г. от заседание на Общински съвет-Костенец относно предоставяне за възстановяване на поземлен имот от ОПФ, находящ се в землището на с.Очуша RESHENIE_124_2018.docx

Pages