Профил на купувача.Процедури по PRAG

Title
ОП "Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища за сезон 2015/2016 год." 2014-12-03 13:22:24
ОП "Сметосъбиране и сметоизвозване в Община Костенец" 2014-11-28 15:12:12
ОП "Последваща оценка на изпълнението на ОПР 2007-2013 на Община Костенец" 2014-11-05 11:51:56
ОП "Доставка автомобили за нуждите на Община Костенец" 2014-10-28 13:48:28
ОП "Предоставяне на услуги за провеждане на специализирани и екипни обучения и извършване на дейности по информация и публичност по Проект "Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администр. за по-резултатно изпълнение на задължения" 2014-10-24 09:17:48
ОП „Разработване на Общ устройствен план на община Костенец” 2014-10-07 15:42:13
ОП "Основен ремонт на НЧ Прогрес 1907" 2014-10-01 18:08:38
ОП "Строителство на мост р. Чавча" 2014-09-30 21:33:06
ОП "Строителен надзор ул. Марица" 2014-09-30 21:29:55
ОП "Строителен надзор водопровод ул. Стара планина" 2014-09-30 21:28:55

Pages