Профил на купувача.Процедури по PRAG

Title
Избор на изпълнител за доставка на автомобил при изпълнение на проект „Подобряване на материалната база на ДСП чрез закупуване на автомобил за обслужване на потребителите на услугата в община Костенец" 2015-02-24 16:07:14
ОП "Доставка храни 2015" 2015-01-30 08:53:46
ОП "Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища за сезон 2015/2016 год." 2014-12-03 13:22:24
ОП "Сметосъбиране и сметоизвозване в Община Костенец" 2014-11-28 15:12:12
ОП "Последваща оценка на изпълнението на ОПР 2007-2013 на Община Костенец" 2014-11-05 11:51:56
ОП "Доставка автомобили за нуждите на Община Костенец" 2014-10-28 13:48:28
ОП "Предоставяне на услуги за провеждане на специализирани и екипни обучения и извършване на дейности по информация и публичност по Проект "Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администр. за по-резултатно изпълнение на задължения" 2014-10-24 09:17:48
ОП „Разработване на Общ устройствен план на община Костенец” 2014-10-07 15:42:13
ОП "Основен ремонт на НЧ Прогрес 1907" 2014-10-01 18:08:38
ОП "Строителство на мост р. Чавча" 2014-09-30 21:33:06

Pages