Общински вестник

Тук можете да намерите изданията на общинския вестник в електронен формат

Проради забелязани проблеми с отварянето на вестника, моля, запишете файла локално на вашият компютър във формат PDF за безпроблемно визуализаране на всички страници

Вестник "Костенец Днес" - бр. 1; 2017 година

Вестник "Костенец Днес" - бр. 2; 2017 година

Вестник "Костенец Днес" - бр. 3; 2017 година

Вестник "Костенец Днес" - бр. 4; 2017 година

Вестник "Костенец Днес" - бр. 5; 2017 година

Вестник "Костенец Днес" - бр. 6; 2017 година

Вестник "Костенец Днес" - бр. 7; 2017 година

Вестник "Костенец Днес" - бр. 8; 2017 година

Вестник "Костенец Днес" - бр. 9; 2017 година

Вестник "Костенец Днес" - бр. 10; 2017 година

Вестник "Костенец Днес" - бр. 6; 2016 година

Вестник "Костенец Днес" - бр. 7; 2016 година

Вестник "Костенец Днес" - бр. 8; 2016 година