Структура на общинска администрация

 

ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ И ОРГАНИ ПО ЧЛ. 19 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА

КМЕТ на Община Костенец

Радостин Любенов Радев

 

 0886272738

radev@kostenetz.com

     

Кмет на кметство гр. Момин проход

Йорданка Стоянова Митрова

   0888762727

Кмет на кметство с. Костенец

Любка Любомирова Кацарова

   

Кмет на с. Пчелин

Стефан Славейков Йорданов

  07147-2255

Кмет на с. Горна Василица

Атанас Асенов Йорданов

   0886747419

Кметски наместник с. Очуша

Георги Георгиев

   

Кметски наместник с. Подгорие

Сашка Браниславова Зайкова

   0886739276

 

ДЛЪЖНОСТИ – ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

СЕКРЕТАР  Община Костенец

Георги Трайков Янакиев

   

Юрисконсулт

Тереза Станчева

  0876515041

Финансов контрольор

Ангел Дунгаров

   

Главен Архитект

Румен Първанов

   

Главен специалист „ОМП и касифицирана информация“

Георги Тодоров

   
Главен експерт „Връзки с обществеността“ и „Секретар на МКБППМН“ Емил Борисов Кангалов   0887080867
Главен специалист "Музей и опазване на културното наследство" Александър Арангелов    


ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ“

Директор Дирекция АПО и организатор ЦУГ

Мариана Василева Павлова

  0886739216

Гл. експерт„ Образование и култура”

Благовеста Петрова Христова

  0886080853

Човешки ресурси

Валентина Донкина

   

Гл. спец Общински съвет

Катерина Стоянова Бонева

 

0886739283

0884824499

07142/2036

Мл. експерт „Търговия, транспорт и туризъм“

Полина Лазарова

  0886739281

Главен експерт „Архив“

Капка Кацарова

   

Главен специалист „АДО“

Людмила Янакиева

   

Главен специалист „Секретар на Кмета“

Александра Димитрова Анастасова - Кайтазова

  0886739252

Главен специалист „Шофьор на Кмета“ и

Домакин Сашко Георгиев Стайков

  0886739282

Младши експерт „Гражданско състояние“

Любка Димитрова

  0884881077

Главен специалист „ГРАО“

Мария Илиева

  0884881077

Главен специалист „ГРАО“

Десислава Томова

 

  0884881077

Старши специалист „ЧР“ и „ПВЗ“

Ели Карамишева

   

Изпълнител – Шофьор

Ангел Иванов Златков

  0886767373

Изпълнител – Шофьор

Атанас Василев Гаджов

  0886969944

Главен специалист „Информационни технологии“

Юрий Бедрос Одажиян

 

0886107072

sysadmin@kostenetz.com

Главен специалист "Информационни технологии" Георги Свиленов

   


ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ“

Директор и Главен счетоводител

Николай Димитров Хаджиниколов

 

0886739277

0884878066

Главен експерт – счетоводител

Емилия Вълкова

   

Старши експерт – счетоводител

Румен Донкин

   

Старши експерт – счетоводител и помощник - касиер

Виолета Нейчева

   

Младши експерт – ВРБК

Славка Котларова

   

Главен специалист – касиер

Рилка Стоянова

   

Главен инспектор

Йорданка Димитрова Панова

   

Главен специалист – Контрол

Снежана Христоскова

   

 

 

   

Главен специалист – Контрол

Йорданка Стоименова

   

Технически сътрудник

Цветанка Владимирова Лазарова

   


ДИРЕКЦИЯ „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО“

Директор Дирекция ТСУ и юрисконсулт

Генка Спасова Цветанова

 

0886888421

    0889878773    

Главен инженер

Валентин Райчов Терзийски

 

0889221411

Главен експерт „Регулация и кадастър“

Евелина Любенова Хаджиниколова

 

0888686819

Главен експерт „Селско стопанство и Екология“

Даниела Мандажиева

   

Главен специалист „ТСУ“

Цветанка Стоименова

 

0887888754

Главен специалист „ТСУ“ и „ПО“

Евда Стоименова Панева

  0887888649

Главен специалист „Секретар експертен съвет“

Емилия Стоичкова

   


ОТДЕЛ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“

Началник отдел „ОС“

Владислава Димитрова Китова

 

0888030396

ob.sobstvenost@kostenetz.com

Старши експерт

Ивана Стоицева-Божилова

  ob.sobstvenost@kostenetz.com

Главен специалист

Татяна Стефанина

  ob.sobstvenost@kostenetz.com

Главен специалист

Венета Йорданова

  ob.sobstvenost@kostenetz.com

Главен специалист

Иван Василев Леков

 

0887080827

ob.sobstvenost@kostenetz.com


ОТДЕЛ „ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“

Началник отдел „ПЕС“

Анета Иванова Кирова

 

0886040495

a.kirova@kostenetz.com

Младши експерт    
Главен експерт - финансии Лили Михайлова    

 Младши експерт - инж. Анна Чукова

   

Младши експерт - Йорданка Стефанова

   


ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“

Началник отдел „МДТ“

Мариета Славчева Дакова

 

0888030374

Главен експерт

Елена Костадинова Радева

 

0889994408

0879800048

Старши инспектор - Антоанета Минкова

   

Главен специалист

Йорданка Гьошева

   

Главен специалист

Гергана Бонева

   

Главен специалист

Вера Стоилова