Бюджет

Бюджет 2021 - публикувано на 26.03.2021 г.

Проект на бюджет за 2021 г. - публикувано на 15.01.2021 г.

Бюджет 2020 - публикувано на 11.03.2020

Проект на бюджет за 2020 г. - публикувано на 15.01.2020

Решение на ОбС за приемане на Бюджет 2019публикувано на 03.06.2019

Капиталови разходи 2019публикувано на 03.06.2019

Бюджет 2019 - публикувано на 03.06.2019

Проект на бюджет за 2019 г. - публикувано на 09.01.2019

Решение на ОбС за приемане на Бюджет 2018 и капиталов списък - публикувано на 15.02.2018

Бюджет 2018 - публикувано на 15.02.2018

Решение 161

Решение 162

Решение 163

Приложение 15 дълг

Решение на ОбС за приемане на Бюджет 2017

Бюджет 2017

Капиталови разходи 2017