Заповед № РД-04-257/15.04.2021 г.

Заповед № РД-04-257/15.04.2021 г. относно отменяне на Заповед № РД-04-171/17.03.2021 г. относно процедура за отдаване под наем без търг или конкурс на маломерни имоти от Общинския поземлен фонд на територията на община Костенец в част за имоти

Свали файл: