Община Костенец обявява публичен търг с явно наддаване на 14.04.2021 г. от 10:00 ч. за отдаване под наем на имот - общинска собственост

Община Костенец на основание чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.18, ал.1 от Наредба за общинската собственост обявява публичен търг с явно наддаване на 14.04.2021 г. от 10:00 ч. за отдаване под наем на имот - общинска собственост - публикувано на 30.03.2021 г.

Свали файл: