Обява

ОБЯВА
 
 Уведомяваме ви, че Комисията по икономика, бюджет и финанси, Комисията по нормативна уредба, общински предприятия и общинска собственост, Комисията по образование, култура, младежка политика, вероизповедания, спорт и туризъм и Комисията по еврофондове и проекти към Общински съвет – Костенец ще проведат съвместно заседание на 28.04.2021 г. (сряда) от 17:30 часа.