Проект № СВ007.1.21.217 "Съвместно управление на риска в регион – Нишка Баня и Костенец”