Протокол по чл. 37м от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади 2021 г.

Протокол по чл. 37м от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади 2021 г.