Решение №37 по Протокол №5 от гласуване чрез подписка на 25 април 2019г. относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Костенец за 2020г.

Решение №37 по Протокол №5 от гласуване чрез подписка на 25 април 2019г. относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Костенец за 2020г.

Свали файл: