Решение №38 по Протокол №5 от гласуване чрез подписка на 25 април 2019г. относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019г.

Решение №38 по Протокол №5 от гласуване чрез подписка на 25 април 2019г. относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019г.

Свали файл: