Решение №39 по Протокол №5 от гласуване чрез подписка на 25 април 2019г. относно приемане на годишен счетоводен отчет за 2018г. на МЦ I-Костенец" ЕООД

Решение №39 по Протокол №5 от гласуване чрез подписка на 25 април 2019г. относно приемане на годишен счетоводен отчет за 2018г. на МЦ I-Костенец" ЕООД

Свали файл: