Решение №40 по Протокол №5 от гласуване чрез подписка на 25 април 2019г. относно приемане на годишен счетоводен отчет за 2018г. на "СБПЛР-Костенец" ЕООД

Решение №40 по Протокол №5 от гласуване чрез подписка на 25 април 2019г. относно приемане на годишен счетоводен отчет за 2018г. на "СБПЛР-Костенец" ЕООД

Свали файл: