Решение №41 по Протокол №5 от гласуване чрез подписка на 25 април 2019г. относно прехвърляне на активи на "Костенец Лес 18"ЕООД

Решение №41 по Протокол №5 от гласуване чрез подписка на 25 април 2019г. относно прехвърляне на активи на "Костенец Лес 18"ЕООД

Свали файл: