Решение №44 по Протокол №7/07.05.2019г. от заседание на Общински съвет-Костенец относно приемане на бюджета на общината за 2019 г.

Решение №44 по Протокол №7/07.05.2019г. от заседание на Общински съвет-Костенец относно приемане на бюджета на общината за 2019 г.

Свали файл: