Образци на документи МДТ

3. Заверяване на молби-декларации за обстоятелствена проверка