Обяви АПК

Съобщение по чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК - публикувано на 28.06.2021 г.

Съобщение по чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК - публикувано на 04.06.2021 г.

Обявление на основание чл.18а, ал. 10 от АПК - одобрен ПУП- ИПР на УПИ ХІ-47 и ХІІ-53, кв.5, с.Очуша - публикувано на 25.01.2021 г.

Одобрен проект за изменение на кадастралния план на гр.Костенец и образуване на нови ПИ № 6574 и № 6575 - публикувано на 06.11.2020 г.

Одобрен проект за изменение на кадастралния план на част от ПИ № 105, кв.109, гр.Костенец - публикувано на 06.11.2020 г.

Съобщение на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК до всички заинтересовани лица - публикувано на 06.11.2020 г.

Решение №1333 от 01.11.2019г. на АССО - публикувано на 11.12.2019г.

Решение №1311 от 31.10.2019г. на АССО - публикувано на 11.12.2019г.

Решение №660 от 14.05.2019г. на АССО - публикувано на 29.07.2019г.

Решение № 634 от 09.05.2019г. на АССО - публикувано на 30.05.2019г.

Решение № 627 от 09.05.2019г. на АССО - публикувано на 30.05.2019г.

Заповед №ОА-8/09.01.2019г. на Областния управител на Софийска област за одобряване на план на новообразуваните имоти на земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за имот 18561.450.12, м."Телевизионна кула", землище с.Горна Василица - публикувано на 21.02.2019

Съобщение по чл. 61, ал.3 от АПК № 2 до "Дъ Юръпиън Ланд Реджистри Къмпани" ООД - публикувано на 10.12.2018

РЕШЕНИЕ №649 ОТ 13.06.2018Г. НА АССО - публикувано на 22.06.2018

РАЗПОРЕЖДАНЕ АССО №726 - публикувано на 07.06.2018

РЕШЕНИЕ АССО № 121 - публикувано на 19.03.2018

РЕШЕНИЕ № 867 ОТ 01.11.2017Г. НА АССО - публикувано на 08.12.2017

Обява АПК 09.11.2016

Решение 1007/09.11.2016 на АССО

Обява АПК 02.03.2017

Решение 174/02.03.2017 на АССО

Обява АПК - 05.05.2017

Решение 379/05.05.2017 на АССО

Обява АПК - 21.12.2016

Решение №1206/21.12.2016 НА АССО