Решение №11 по Протокол №2/31.01.2019 относно изменение на Решение №10/15.02.2018 на ОбС-Костенец за избор на делегат в Общото събрание на НСОРБ

Решение №11 по Протокол №2/31.01.2019 относно изменение на Решение №10/15.02.2018 на ОбС-Костенец за избор на делегат в Общото събрание на НСОРБ

Свали файл: