Решение №118 по Протокол №25/12.11.2018г. от гласуване чрез подписка

Решение №118 по Протокол №25/12.11.2018г. от гласуване чрез подписка
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите

Свали файл: