Решение №12 по Протокол №2/31.01.2019 относно заплащане транспортните разноски на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейност, считано от 01.01.2019г.

Решение №12 по Протокол №2/31.01.2019 относно заплащане транспортните разноски на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейност, считано от 01.01.2019г.

Свали файл: