Решение №122 по Протокол №27/29.11.2018г. от заседание на Общински съвет-Костенец относно приемане на план-програма за преминаване към полудневна организация на учебния ден, преди обяд в СУ"Св.Климент Охридски"гр.Костенец

Решение №122 по Протокол №27/29.11.2018г. от заседание на Общински съвет-Костенец относно приемане на план-програма за преминаване към полудневна организация на учебния ден, преди обяд в СУ"Св.Климент Охридски"гр.Костенец

Свали файл: