Решение №126 по Протокол №27/29.11.2018г. от заседание на Общински съвет-Костенец относно кандидатстване на община Костенец за финансиране на ремонт и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа

Решение №126 по Протокол №27/29.11.2018г. от заседание на Общински съвет-Костенец относно кандидатстване на община Костенец за финансиране на ремонт и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа

Свали файл: