Решение №127 по Протокол №27/29.11.2018г. от заседание на Общински съвет-Костенец относно изменение на Решение№113 от Протокол №24/31.08.2018г.

Решение №127 по Протокол №27/29.11.2018г. от заседание на Общински съвет-Костенец относно изменение на Решение№113 от Протокол №24/31.08.2018г.

Свали файл: