Решение №128 по Протокол №27/29.11.2018г. от заседание на Общински съвет-Костенец относно изменение на Решение №52 от Протокол №8/14.02.2018г.

Решение №128 по Протокол №27/29.11.2018г. от заседание на Общински съвет-Костенец относно изменение на Решение №52 от Протокол №8/14.02.2018г

Свали файл: