Решение №130 по Протокол №27/29.11.2018г. от заседание на Общински съвет-Костенец относно отпускане на персонална пенсия

Решение №130 по Протокол №27/29.11.2018г. от заседание на Общински съвет-Костенец относно отпускане на персонална пенсия

Свали файл: