Решение №131 по Протокол №27/29.11.2018г. от заседание на Общински съвет-Костенец относно отпускане на еднократни помощи

Решение №131 по Протокол №27/29.11.2018г. от заседание на Общински съвет-Костенец относно отпускане на еднократни помощи

Свали файл: