Решение №134 по Протокол №29/21.12.2018г. относно проект за промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци, такси и услуги на територията на община Костенец

Решение №134 по Протокол №29/21.12.2018г. относно проект за промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци, такси и услуги на територията на община Костенец

Свали файл: