Решение №15 по Протокол №2/31.01.2019 относно извършване на независим одит на Звено „Спорт” към Общинска администрация

Решение №15 по Протокол №2/31.01.2019 относно извършване на независим одит на Звено „Спорт” към Общинска администрация

Свали файл: