Решение №16 по Протокол №2/31.01.2019 относно приемане на План-сметка за необходимите разходи за сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битовите отпадъци за 2019г.

Решение №16 по Протокол №2/31.01.2019 относно приемане на План-сметка за необходимите разходи за сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битовите отпадъци за 2019г.

Свали файл: