Решение №17 по Протокол №2/31.01.2019 относно отмяна на Решение №124/30.06.2016г. на ОбС-Костенец

Решение №17 по Протокол №2/31.01.2019 относно отмяна на Решение №124/30.06.2016г. на ОбС-Костенец

Свали файл: