Решение №18 по Протокол №3/01.03.2019г. относно приемане на Правилник за организацията и дейността на ОбС-Костенец, ПК и взаимодействието му с Общинската администрация

Решение №18 по Протокол №3/01.03.2019г. относно приемане на Правилник за организацията и дейността на ОбС-Костенец, ПК и взаимодействието му с Общинската администрация

Свали файл: