Решение №19 по Протокол №3/01.03.2019г. относно приемане на Наредба за търговската дейност на територията на община Костенец

Решение №19 по Протокол №3/01.03.2019г. относно приемане на Наредба за търговската дейност на територията на община Костенец

Свали файл: