Решение №21 по Протокол №3/01.03.2019г. относно кандидатстване по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г.

Решение №21 по Протокол №3/01.03.2019г. относно кандидатстване по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г.