Решение №22 по Протокол №3/01.03.2019г. относно определяне на размера на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на кметства

Решение №22 по Протокол №3/01.03.2019г. относно определяне на размера на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на кметства

Свали файл: