Решение №23 по Протокол №3/01.03.2019г. относно определяне на обема на годишното ползване на дървесина през 2019г. от горите в Общински горски фонд

Решение №23 по Протокол №3/01.03.2019г. относно определяне на обема на годишното ползване на дървесина през 2019г. от горите в Общински горски фонд

Свали файл: