Решение №24 по Протокол №3/01.03.2019г. относно предприемане на действия във връзка с проект "Подобряване качеството на живот в община Костенец чрез изграждане на спортно-тренировъчен комплекс в гр.Костенец"

Решение №24 по Протокол №3/01.03.2019г. относно предприемане на действия във връзка с проект "Подобряване качеството на живот в община Костенец чрез изграждане на спортно-тренировъчен комплекс в гр.Костенец"

Свали файл: