Решение №25 по Протокол №3/01.03.2019г. относно допълване на списък с размера и местоположението на свободни пасища, мери и ливади за индивидуално ползване за стопанската 2019-2020г.

Решение №25 по Протокол №3/01.03.2019г. относно допълване на списък с размера и местоположението на свободни пасища, мери и ливади за индивидуално ползване за стопанската 2019-2020г.

Свали файл: