Решение №26 по Протокол №3/01.03.2019г. относно изменение и допълнение на Решение №65/26.04.2012г. на ОбС за прехвърляне безвъзмездно в собственост на Община Костенец на имот-частна държавна собственост по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост

Решение №26 по Протокол №3/01.03.2019г. относно изменение и допълнение на Решение №65/26.04.2012г. на ОбС за прехвърляне безвъзмездно в собственост на Община Костенец на имот-частна държавна собственост по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост

Свали файл: